Mateřská škola Průběžná Rakovník

Vážení rodiče,
z důvodu potvrzené nákazy COVID 19 je od 25. ledna do 29. ledna 2021 do mateřské školy zakázán vstup dětí a dalších osob (kromě provozních zaměstnanců).
 
Podrobnější informace zveřejníme v pondělí 25. 1. až po vydaní oficiálního Rozhodnutí KHS. 
 
Děkujeme za pochopení.

PŘEDSTAVUJEME AKTIVITY

  • DĚTI V POHYBU - finančně podporuje Město Rakovník. Prostory pronajímá MOA Rakovník. Děkujeme.

Již třetím rokem spolupracujeme se spolkem Děti a pohyb z. s. Petra Vecky. Našimi partnery jsou kvalifikovaní trenéři různých sportovních odvětví. Vážíme si zpětného hodnocení dětí, rodičů i veřejnosti. Velkým oceněním je zájem o letní pobyt i zimní pobyt v přírodě s možností seznámení se základy lyžování. Projekt je určen dětem 3. a 4. třídy.

  • DĚTI NA STARTU -ve spolupráci s FISAF jsme zapojeni v celonárodním projektu, který je v naší MŠ uzpůsoben dětem ve věku 3-7 let. Do projektu jsou zapojeny děti všech tříd.

Hravou formou jsou zapojeny děti malé, velké, subtilní či s nadváhou, děti sportovně založené nebo naopak. Za členský poplatek děti obdrží trička a deníčky pro záznam pohybových dovedností. Naše vyškolené učitelky s kvalifikací ŠEFTRENÉR spolupracují s kvalifikovanými trenéry projektu Děti v pohybu. (více na https://ceskosehybe.cz/deti-na-startu/)

  • SE SOKOLEM DO ŽIVOTA - Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Hravou formou plní úkoly všech průvodců zvířátek děti všech tříd.

Tento projekt rozvíjí u dětí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.(https://www.sesokolemdozivota.cz/)

  • ŠABLONY III - RADOST Z POZNÁVÁNÍ.

Po projektu Šablony II - Hravá matematika navazujeme projektem Šablony III, který je zaměřen na všeobecný rozvoj dítěte předškolního věku, experimentaci, manipulaci a poznávání. Další oblastí je prohloubení spolupráce a setkávání s rodiči v rámci společných besed, konzultací apod.

  • ANGLIČTINA HELEN DORON - kladnou odezvou rodičů i letos pokračujeme ve dlouholeté spolupráci s Mgr. Magdou Ostašovou v hravé angličtině, která nabízí předškolním dětem využívat prostory MŠ. Po ukončení docházky do MŠ je možné navázat dalšími kurzy určené pro děti školního věku.

Mateřská škola je v provozu v pracovní dny od 6,15 do 16,45 hodin.

Ve výtvarné soutěži pořádané pod záštitou BESIP s tématem SILNICE, TO NENÍ HŘIŠTĚ zvítězil v I. kategorii - mateřské školy VÁCLAV VRÁNA.

Odborná porota hodnotila z celkem doručených 82 výtvarných děl.

Gratulujeme a jsme rádi za skvělou reprezentaci školy.

Angličtina a odpolední sportovní kroužek se prozatím odkládá.

Provoz MŠ od 6, 15 do 16,45 hodin. 

Ve vestibulu mateřské školy je pro rodiče k dispozici Školní řád a Školní vzdělávácí program v tištěné podobě.

Motto mateřské školy:

„Můj život by měl být naplněný úžasem, objevováním a dobrodružstvím.

Vezmi mě proto ven a nech mě poznat a zamilovat si svět. Já ti na oplátku připomenu, jaké to je vidět svět vlastníma očima a mít srdce otevřené“

Kontakt

Mateřská škola Průběžná Rakovník Průběžná 2312
Rakovník
26901
+420 313 517 326
+420 601 391 212

č. účtu: 35-540277369/0800
IČ: 00875457
ms@msprubezna.cz