Mateřská škola Průběžná Rakovník

 

 

PRACOVNÍ POZICE

Do našeho týmu hledáme kvalifikovanou učitelku.

DĚTI V POHYBU

Projektem podporujeme pohybové aktivity dětí, které seznamujeme s různými druhy sportů. Děkujeme kvalifikovaným trenérům za trpělivost a vedení dětí.

PRO ZDRAVÍ

Pro podporu zdravějšího prostředí pro děti, veřejnost i zaměstnance byl do mateřské školy zakoupen multifunkční úklidový systém VIVENSO, který je využíván i jako čistička vzduchu.

Pohodové léto všem dětem, rodičům i přátelům přeje kolektiv mateřské školy.

Těšíme se v září nashledanou.

V pondělí 22. 6. si užily děti 2. třídy projektový den ŽIVÁ VODA.

Experimentací a manipulací tak získaly odpovědi na spoustu otázek týkajících se pokusů s vodou.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Vážení rodiče,

mateřská škola je od pondělí 11. 5. 2020 opět v provozu s upravenou dobou od 7 do 16 hodin.

Informace ohledně plateb školného naleznete v odkazu ŠKOLNÉ - DODATKY I/II.

BLIŽŠÍ INFORMACE K ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ

Vážení rodiče, byly založeny emaily jednotlivých tříd, na kterých jsou informace ohledně plateb školného, stravného a prázdninového provozu.

Covid19 - Provoz MŠ mimořádný.docx (15510)

Covid19 - čestné prohlášení děti.pdf (275206)

Covid19 - manuál MŠ.pdf (1096827)

Kontakt

Mateřská škola Průběžná Rakovník Průběžná 2312
Rakovník
26901
+420 313 517 326
+420 601 391 212

č. účtu: 35-540277369/0800
IČ: 00875457
ms@msprubezna.cz