Mateřská škola Průběžná Rakovník

Provoz MŠ je od 6,15 do 16, 45 hodin.
 
Od čtvrtka 17. 9. 2020 spouštíme informační systém v rámci aplikace www.nasems.cz (AppStore, GooglePlay)
Děti je možné omlouvat prostřednictvím této aplikace nebo formou SMS na tlf čísla učitelek v příslušné třídě.
O akcích v průběhu dopoledne, odpoledne či jiných projektech se dozvíte na nástěnkách v šatně nebo souběžně v této aplikaci.
Nepřestávejte sledovat tyto oficiální webové stránky.  Děkujeme.

PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY

  • DĚTI V POHYBU - finančně podporuje Město Rakovník. Prostory pronajímá MOA Rakovník. Děkujeme.

Již třetím rokem spolupracujeme se spolkem Děti a pohyb z. s. Petra Vecky. Našimi partnery jsou kvalifikovaní trenéři různých sportovních odvětví. Vážíme si zpětného hodnocení dětí, rodičů i veřejnosti. Velkým oceněním je zájem o letní pobyt i zimní pobyt v přírodě s možností seznámení se základy lyžování. Projekt je určen dětem 3. a 4. třídy.

  • DĚTI NA STARTU -ve spolupráci s FISAF jsme zapojeni v celonárodním projektu, který je v naší MŠ uzpůsoben dětem ve věku 3-7 let. Do projektu jsou zapojeny děti všech tříd.

Hravou formou jsou zapojeny děti malé, velké, subtilní či s nadváhou, děti sportovně založené nebo naopak. Za členský poplatek děti obdrží trička a deníčky pro záznam pohybových dovedností. Naše vyškolené učitelky s kvalifikací ŠEFTRENÉR spolupracují s kvalifikovanými trenéry projektu Děti v pohybu. (více na https://ceskosehybe.cz/deti-na-startu/)

  • SE SOKOLEM DO ŽIVOTA - Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Hravou formou plní úkoly všech průvodců zvířátek děti všech tříd.

Tento projekt rozvíjí u dětí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.(https://www.sesokolemdozivota.cz/)

  • ŠABLONY III - RADOST Z POZNÁVÁNÍ.

Po projektu Šablony II - Hravá matematika navazujeme projektem Šablony III, který je zaměřen na všeobecný rozvoj dítěte předškolního věku, experimentaci, manipulaci a poznávání. Další oblastí je prohloubení spolupráce a setkávání s rodiči v rámci společných besed, konzultací apod.

  • ANGLIČTINA HELEN DORON - kladnou odezvou rodičů i letos pokračujeme ve dlouholeté spolupráci s Mgr. Magdou Ostašovou v hravé angličtině, která nabízí předškolním dětem využívat prostory MŠ. Po ukončení docházky do MŠ je možné navázat dalšími kurzy určené pro děti školního věku.

Plánované akce

ve čtvrtek 17. 9. pojedou děti ze 3. a 4. třídy na výlet do sklárny NIŽBOR. Sraz na vlakovém nádraží v 7,45h. Návrat 15,20h.

kalendář akcí - podzim:

  • 30. září - Divadlo Letadlo v MŠ
  • 6. října od 8,30h - Divadlo Ondřej
  • 13. října od 8 h - Vánoční fotografování dětí
  • 15. října od 15h - Mgr. Lucie Kolská - Náhled do problematiky logopedie u dětí předškolního věku + Logopedická depistáž (pokud máte zájem o zodpovězení dotazů a vyšetření vašich dětí, jste srdečně vítáni).
  • 11. listopadu Oční screening - vyšetření proběhne v dopoledních hodinách (bez přítomnosti rodičů).

Ve vestibulu mateřské školy je pro rodiče k dispozici Školní řád a Školní vzdělávácí program v tištěné podobě.

Vážení rodiče,
před nástupem Vašeho dítěte do mateřské školy se v níže uvedeném odkazu nejprve seznamte
s manuálem k zajištění organizace a provozu MŠ
ve školním roce 2020/21:
 
 

 

Kontakt

Mateřská škola Průběžná Rakovník Průběžná 2312
Rakovník
26901
+420 313 517 326
+420 601 391 212

č. účtu: 35-540277369/0800
IČ: 00875457
ms@msprubezna.cz