AKCE ŠKOLY

Naše škola pořádala nebo se zúčastnila:

ve školním roce 2020/21

 • Vánoční fotografování dětí.
 • Mgr. Lucie Kolská - Náhled do problematiky logopedie u dětí předškolního věku + Logopedická depistáž.
 • Canisterapie s Filipem Sukem, Borůvkou a Fidorkou.
 • Divadlo Letadlo a  divadlo Ondřej v MŠ.
 • Projektový den mimo MŠ Šablony II Sklárna Nižobor.

 

ve školním roce 2019/20

 • Vyvrcholení projektu Děti v pohybu - sportovní odpoledne s dětmi a rodiči, rozloučení s trenéry (fotbal, florbal, rugby, hokejbal, aerobic).
 • Slavnostní rozloučení s předškoláky - šerpování, předání dárků a raut na školní zahradě.
 • Beseda s Milenou Křikavovou - čtenářská pregramotnost.
 • Projektové dny v mateřské školy - v rámci projektu ŠABLONY II Hravá matematika.
 • Výstava Kočárky (dříve a dnes) - Muzeum T. G. M.
 • Výstava obrázků Josefa Lady v roubence Lechnýřovna - děti 3. třídy.
 • Návštěva Dětské knihovny s programem.
 • KARNEVALOVÉ dopoledne v MŠ.
 • Výstava drobného zvířectva Svaz Českých chovatelů drobného zvířectva, děti 3. a 4. třídy.
 • Divadlo Letadlo v MŠ - Pohádka v Korunách stromů, ZIMA.
 • Zimní ozdravný pobyt MONÍNEC - dětský resort Meránek.
 • Mikulášská a Vánoční nadílka.
 • Adventní setkání s rodiči, vystoupení dětí všech tříd, rozsvícení vánočního stromečku, jarmark, pohoštění.
 • V soutěži O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček jsme v anketě obdrželi nejvyšší počet hlasů a od starosty Mgr. Luďka Štíbra získali finanční hotovost ve výši 2500,-.
 • Taneční vystoupení předškolních dětí na vánočním benefičním koncertě v KC pořádaném Ajkou-Drak.
 • Výtvarná soutěž Můj dům.
 • Beseda pro rodiče - "Rozvíjíme předmatematickou gramotnost dětí předškolního věku" s PhDr. Michaelou Kaslovou. Využití každodenních činností a her v přípravě na školní matematiku.
 • Exkurze DEPO RAKOVNÍK - Projektový den s vláčky.
 • Docházka do solné jeskyně Profi fitness Millenium - prevence respiračních onemocnění (10 lekcí).
 • Divadlo Spejbla a Hurvínka "Past na Hurvínka".
 • Výlet na Křivoklát - 3. třída. Prohlídka hradu s královnou, dětské hřiště, naučné infocentrum LESY ČR.
 • Celoroční projekt "DĚTI V POHYBU" pod vedení učitelů a kvalifikovaných trenérů - seznámení s různými sporty.
 • Hokejové dopoledne pro předškolní děti 3. a 4. třídy na ZIMNÍM STADIONU MĚSTA RAKOVNÍKA pod vedením trenérů Tomáše Bodingera a Miroslava Mrázka.
 • Výlet do Jesenic u Rakovníka - 3. třída. Prohlídka expozice Dřevo, výrobky a nástroje v muzeu T.G.M., výroba svíček ze včelího vosku, exkurze Mountfield, hry u rybníka, pozorování volně žijících zvířat, rostlin.
 • Výlet do Křivoklátu - 4. třída. Prohlídka nádvoří hradu Křivoklátu, dětské hřiště, naučná stezka CHKO - poznávání místní fauny, flory, zmrzlina v cukrárně.

 

ve školním roce 2018/19

 • Akademie pro rodiče a veřejnost v areálu školy.
 • Reprezentace školy dětmi na vystoupení v letním kině a sportovním projektu DĚTI A POHYB v areálu sokolovny a olympiádě mateřských škol.
 • Slavnostní rozloučení se školáky na Městské radnici
 • Výletů jízdou vlakem, autobusem i turistických do Jesenice, Nižboru, Chlumu u Rakovníka, Plzně atd.
 • MDD pořádaný studenty MOA RAKOVNÍK - dopoledne plné her s pohádkovou tématikou.
 • Divadlo "Proč se Emil dlouho nemyl".
 • Hasiči v MŠ - projektový den.
 • Beseda s učitelkami 1. a 2. tříd 3. základní školy s tématem Hladký přechod z MŠ do ZŠ a Školní zralost a připravenost dětí mateřské školy a ukázkou výchovně-vzdělávácí práce předškoláků 4. třídy.
 • Tylovo divadlo "Příběhy vodníka Česílka".
 • Sférické kino v MŠ s promítáním filmů dle věkové kategorie dětí (Zvířátka, Vesmír).
 • Beseda pro rodiče, kolegy, širokou veřejnost i přátele školy, logopedky Mgr. Lucie Kolské na téma: "Podpora rozvoje řeči dětí předškolního věku s ohledem a respektováním jejich vývojových odlišností."
 • Dopravní výchova - prostřednictvím modelů aut byly dětem zábavnou formou přiblíženy dopravní, bezpečnostní předpisy a ekologie.
 • Adventní vystoupení dětí, jarmark a rozsvícení vánočního stromu pořádáno pro rodiče i širokou veřejnost.
 • Taneční vystoupení dětí 4. třídy na Benefičním koncertu pořádaném společností Andrey Parobkové Dráček.
 • Adventní setkání předškoláků se školáky 3. ZŠ - Vánoční výstava a dílna.
 • Dětská knihovna "Čertovská půda" pro předškolní děti.
 • Rabasova galerie - prohlídka výstavy s výtvarným programem Mgr. Dalibora Blažka. 
 • Divadlo Letadlo v MŠ s hudebním představením "V korunách stromů".
 • Divadlo "Malá čarodějnice".
 • Podzimní výlety s aktivním programem pro děti do Křivoklátu, na Tyršovo koupaliliště a pod Pavlíkovské vršky.
 • Slavnostní kolaudace toalet a umývaren v pavilonu nejmladších dětí.

ve školním roce 2017/18

 • Jarní vystoupení na školním dvoře pro rodiče a přátele školy
 • Cesta kolem světa - vystoupení v letním kině
 • Olympiáda pro mateřské školy - sokolovna Rakovník (pořádaná DDM)
 • Hernička pro nově příchozí děti a rodiče
 • Ozdravný pobyt v přírodě - Roztoky u Křivoklátu 13. - 18. května 2018
 • Vítání jara - Velikonoční tvoření s dětmi ve všech třídách školy
 • Spolupráce se 3. ZŠ - interaktivní ukázka vzdělávání v 1. třídách, exkurze prostorů školy (předškolní děti), seznámení s pedagogy a vychovatelkami družiny, pohoštění ve školní jídelně, drobné dárky
 • Loučení se zimou - Morana
 • Pohádky ovčí babičky - Tylovo divadlo
 • Koník a sněhové pusinky - činohra v MŠ
 • Dopravní výchova - pravidla bezpečného silničního provozu
 • Zdravotní kurz pro děti předškolního věku pořádaný ve spolupráci s Českým červeným křížem
 • Tylovo divadlo - představení Káťa a Škubánek
 • Ukázka dravých a zpěvných ptáků
 • Interaktivní představení Hrátky s hudbou - ukázky hudebních nástrojů, písničky z televizních večerníčků
 • Divadlo ONDŘEJ s představením Křížem krážem oceánem v MŠ
 • Adventní vystoupení dětí na dvoře MŠ
 • Soutěž o zdobení Vánočního stromku na náměstí Rakovníka
 • Celoroční Vítání občánků na Městské radnici
 • Kukuřičné bludiště s předškolními dětmi
 • Výlet vlakem do Křivoklátu (vnější prostory hradu, dětská hřiště a naučná přírodovědná stezka)
 • Exkurze do sklárny v Nižboru (prohlídka zámeckých prostor a dětské hřiště)
 • Logopedická depistáž s Mgr. Lucií Kolskou
 • Divadelní přehlídka Popelka v Tylově divadle, pohádka Čert a Káča  

 

ve školním roce 2016/2017

 • Jarní vystoupení dětí pro rodiče i veřejnost
 • Tylovo divadlo vystoupení Notičky z MŠ V Lukách
 • Pohádka žáků 3. ZŠ "Čtyři dračí pohádky" pod vedením Mgr. Julie Kolocové
 • Čarodějnický den
 • Fotbalové dopoledne pořádané TJ Tatran Rakovník
 • Velikonoční tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi
 • Tylovo divadlo, pohádka Rákosníček a hvězdy
 • Představení "Veselé velikonoce" v MŠ
 • Dopravní výchova s modely automobilů
 • Divadlo Ondřej v MŠ, představení "Planety - Vesmír"
 • Tylovo divadlo: představení Slánské scény "Co se stalo o Vánocích"
 • Tylovo divadlo "Ahoj, světe!"naučným příběhem děti provázely zhudebněné básničky Jiřího Žáčka v podání Evy a Jany Hruškových
 • Píšťalka - vystoupení dětí ze 3. ZŠ s Mgr. Kateřinou Vaidišovou, hudební pásmo s vánoční tématikou 
 • Pohádka Liduščina divadla s Mikulášskou nadílkou pro děti
 • Autorské čtení Radka Adamce s interakcí pro předškolní děti
 • Krajská divadelní přehlídka pro děti POPELKA, Zubatá Story. Tylovo divadlo
 • Tylovo divadlo "A do třetice všeho..." O třech přadlenách, Otesánek, Obušku, hýbej se!
 • Výlet do muzea Vlaků v Lužné u Rakovníka, 4. třída
 • Zájezd do divadla Lampion v Kladně, pohádkový muzikál "O Smolíčkovi Pacholíčkovi"
 • Ukázková hodina výuky angličtiny Helen Doron
 • Rozloučení s létem na Tyršově koupališti, 3. třída

ve školním roce 2015/2016:

 • Škola v přírodě - RS Froněk Šlovice
 • Celodenní výlet do plzeňské Techmanie a planetária. S programem a obědem pro děti
 • Exkurze do sklárny v Nižboru
 • Výlet do Berouna na medvědy
 • Výlet na Křivoklát s prohlídkou hradu
 • Zájezd do divadla Lampion v Kladně. Pohádka O dvanácti měsíčkách (B. Němcová)
 • Kouzelnická show Jana Vaidiše. S překvapením a dárky pro děti.
 • Koncert Marťánci v KC Rakovník
 • Návštěvy Tylova divadla, pohádky: Měla babka čtyři jabka, Káťa a Škubánek
 • Den otevřených dveří pro veřejnost a zápis do MŠ
 • Fotografování dětí
 • Spolupráce s Českým červeným křížem
 • Karneval v MŠ
 • Velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi
 • Informační schůzky s ukázkou výchovně vzdělávací práce
 • Divadlo v roubence Lechnýřovna - Pohádky z budíku 3.  a 4. třída
 • Předplavecká výuka pro děti předškolního věku v rozsahu 10 lekcí
 • Ukázka zpěvného a dravého ptactva v MŠ
 • Kino-Pohádka ALDABRA: Byl jednou jeden ostrov.
 • Divadelní přehlídka Popelka Rakovník, "Malované pohádky"
 • Pohádky "Piráti" připravené dětmi z 2. ZŠ
 • Pohádka O vodníku Pačískovi. Podpora KÚ Středočeského kraje v projektu - Ochrana životního prostředí
 • Logopedickou depistáž s paní Mgr. Lucií Kolskou
 • Tylovo divadlo - představení Krysáci
 • Škola angličtiny Helen Doron pro předškoláky

ve školním roce 2014/2015:

 • Logopedickou depistáž s paní Mgr. Lucií Kolskou
 • Slavnostní otevření zrekonstruované MŠ ministrem školství PhDr. Marcelem Chládkem, MBA
 • Divadlo Ondřej
 • Ukázka zpěvných a dravých ptáků
 • Divadelní přehlídka POPELKA 2014 - představení "Čarodějův učeň"
 • Přivítali jsme maminky při vánočním tvoření z papíru, fima a keramiky
 • Spolupráce s 2. ZŠ - návštěva žákyň 9. ročníku (potencionální studentky pedagogické školy)
 • "Školička pro předškoláky" - projekt učitelů a žáků 2. ZŠ
 • Plavání s plaveckou školou Michala Beránka (děti ze 3. a 4. třídy - únor až duben 2015)
 • Škola angličtina Helen Doron pro předškoláky
 • Vánoční vystoupení pro Svaz invalidů a v domově pro seniory na Zátiší
 • Tylovo divadlo "Legenda o hvězdě"
 • Divadlo ve třech "Královna vánoc" s vánoční nadílkou pro děti
 • Spolupráce s 3. ZŠ - návštěva 1. tříd a družiny školy
 • Aktiv pro pedagogicko-psychologickou poradnu Rakovník - Ukázka výchovné práce
 •  Naši školu navštívil pan starosta JUDr. Jenšovský
 • Divadlo "Jak šli muzikanti do světa" hudební představení s aktivním zapojením malých diváků - muzikantů
 • Vítání občánků města Rakovníka (září až prosinec 2014)
 • Den otevřených dveří pro veřejnost, absolventy MŠ a budoucí žáčky
 • Zápis do MŠ
 • Jarní besídka na školním dvoře (vystoupení dětí všech tříd - květen 2015)
 • Tylovo divadlo "Bob a Bobek"
 • Roubenka Lechnýřovna "Kolotoč pohádek" Víti Marčíka
 • Spolupráce s ČESKÝM ČERVENÝM KŘÍŽEM. Získání povědomí o poskytnutí první pomoci a dodržování bezpečnostních pravidel v rámci silničního provozu
 • "Maxivečerníček" představení pořádané ZUŠ k 50. narozeninám Večerníčka, Tylovo divadlo
 • Slavnostní rozloučení s předškoláky na městské radnici za přítomnosti místostarosty Miroslava Samaše
 • Oslava MDD se studenty Masarykovy obchodní akademie Rakovník
 • Školka v přírodě RS Šlovice, předškoláci 3. a 4. třídy

 

ve školním roce 2013 / 2014:

 • Logopedickou depistáž s paní Mgr. Lucií Kolskou
 • Přednášku ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL s paní Růženou Srbovou
 • " Pojďte s námi za zvířátky " projekt učitelů a žáků 2. ZŠ.
 • XXXII. ročníku Divadelní přehlídky pro děti a mládež " POPELKA 2013 "  v Tylově divadle.
 • " ŠKOLIČKA " pro předškoláky. Návštěva 2. ZŠ Rakovník.
 • Vánoční vystoupení v Domě Osvěty na Benefičním koncertě, Domov důchodců  Rakovník.
 • " Povídání a hrátky se zvířátky " Městská knihovna Rakovník.
 • LIDUŠČINO divadlo - dětmi oblíbené divadýlko. Vždy pro nás mají krásné představení k různým tradicím.
 • Tylovo divadlo - představení ČTYŘLÍSTEK.
 • Roubenka Lechnýřovna ELIŠČINY POHÁDKY - ručně vyřezávané loutkové divadlo
 • Tylovo divadlo - Pejsek a kočička
 • Ozdravný pobyt - Jesenice u Rakovníka
 • Oslava MDD ve spolupráci s MOA Rakovník
 • Dopravní hřiště
 • Roubenka Lechnýřovna - slavnostní rozloučení se školáky

 

Kontakt

Mateřská škola Průběžná Rakovník Průběžná 2312
Rakovník
26901
+420 313 517 326
+420 601 391 212

č. účtu: 35-540277369/0800
IČ: 00875457
ms@msprubezna.cz