Ochrana osobních údajů (GDPR) - sdělení
 

Škola:                             Mateřská škola Průběžná Rakovník

IČO:                               00875457

se sídlem:                       Průběžná 2312, 269 01 Rakovník

zastoupená:                    Bc. Radkou Sabovou

 

sděluje tímto, že

funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

bude od 1. července 2019 vykonávat pan:

 

Titul, jméno a příjmení:     Mgr. Jan Mudra

E-mailová adresa:              jan.mudra@sms-sluzby.cz

Číslo mobilního telefonu:  +420 728 609 270


Směrnice o nakládání s osobními údaji je k dispozici v kanceláři mateřské školy. 

V Rakovníku dne 1. července 2019                    Bc. Radka Sabová

Kontakt

Mateřská škola Průběžná Rakovník Průběžná 2312
Rakovník
26901
+420 313 517 326
+420 601 391 212

č. účtu: 35-540277369/0800
IČ: 00875457
ms@msprubezna.cz