HISTORIE ŠKOLY

  • 12. Mateřská škola - Zátiší byla postavena v roce 1981 jako závodní mateřská škola pro zaměstnance Rakony a Autobrzd Rakovník. Škola měla původně čtyři třídy. Pro nedostatek dětí se v roce 1987 stala mateřská škola pouze dvoutřídní a uzavřený pavilon byl nabídnut rakovnické Zvláštní základní škole.
  • Zrušením závodních mateřských škol převzalo mateřskou školu Město Rakovník a od počátku roku 1992 byla na základě schválení Městského zastupitelstva zřízena jako příspěvková organizace Města Rakovník s právní subjektivitou.
  • O rok později byla k ředitelství školy přidružena mateřská škola V Lukách Rakovník. Organizační změna nebyla pro zřizovatele vyhovující a tak došlo v lednu 1998 k oddělení.
  • V roce 2001 se Speciální škola přestěhovala do nově postavené budovy v jiné části města a volný pavilon mateřské školy byl zrekonstruován na jednu třídu a tělocvičnu.
  • Z důvodu potřeby navýšení kapacity v mateřské škole byly prostory tělocvičny zrekonstruovány a tak se v roce 2010 škola rozšířila z původní dvoutřídky (50 dětí) na čtyřtřídní mateřskou školu.
  • Současná kapacita školy je 100 dětí, které jsou ve dvou budovách rozděleny do 4 tříd s homogenním uspořádáním dětí. Pedagogickou činnost vykonává osm kvalifikovaných učitelek, asistentka pedagoga - využívaná dle potřeby dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Chod mateřské školy zabezpečuje pět provozních pracovníků.
  • V roce 2018 proběhla za finanční a věcné podpory firmy Lasselsberger s. r. o. a Města Rakovník v jednom z pavilonů rekonstrukce sociálních prostor pro děti a částečně i pro zaměstnance školy. Bezbariérový přístup nižších tříd dovoluje přijímat i děti se speciálními potřebami.
  • Mateřská škola je rozhodnutím ŠÚ Rakovník č.j. škol./200 ze dne 1. 11. 2000 zařazena do sítě škol a předškolních zařízení s názvem MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŮBĚŽNÁ RAKOVNÍK.

Kontakt

Mateřská škola Průběžná Rakovník Průběžná 2312
Rakovník
26901
+420 313 517 326
+420 601 391 212

č. účtu: 35-540277369/0800
IČ: 00875457
ms@msprubezna.cz