Organizace školního roku 2020/21 A PŘEHLED PRÁZDNINOVÝCH TERMÍNŮ

Začátek školního roku

Úterý 1. září 2020

Ukončení 1. pololetí

Čtvrtek 28. ledna 2021

Konec školního roku

Středa 30. června 2021

Podzimní prázdniny

Čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny

Středa 23. prosince 2020 -  neděle 3. ledna 2021

Pololetní prázdniny

Pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny

Pondělí 8. 3. 2021 – pátek 12. 3. 2021

Velikonoční prázdniny

Čtvrtek 1. Dubna 2021

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 1. července 2021 – úterý 31. srpna 2021

  • (pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 

PLÁNOVANÉ UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ STÁTEM VYHLÁŠENÝCH PRÁZDNIN:

O letních prázdninách je MŠ otevřena: pondělí od 3. srpna 2021 

Žádost na prázdninový provoz rodiče obdrží v dubnu 2021 a vyplněnou odevzdají do 14. května 2021.                                         

Platba za docházku během prázdninového provozu probíhá předem do pátku 18. 6. 2021 v HOTOVOSTI (školné 25,- Kč/den + stravné – dle předpisu. Na pozdější platby nebude brán zřetel a děti nebudou o prázdninách přijaty. Přijaté platby za školné se nevrací, za stravné pouze na pouze na základě lékařského potvrzení.

Náhradní provoz v době uzavření mateřské školy zajišťují:

MŠ V PARKU A MŠ VINOHRADY

Platby v jiných MŠ probíhají předem. Rodiče si v MŠ vyzvednou Žádost o prázdninový provoz. Po uzavření žádostí na prázdninový provoz (přihlášky a potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte) odevzdají příslušné MŠ a zaplatí dle předpisu školy.

 

V Rakovníku dne 1. 9. 2020                                       Bc. Radka Sabová – ředitelka školy

 
 
 

Kontakt

Mateřská škola Průběžná Rakovník Průběžná 2312
Rakovník
26901
+420 313 517 326
+420 601 391 212

č. účtu: 35-540277369/0800
IČ: 00875457
ms@msprubezna.cz