PLATBY  V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRŮBĚŽNÁ RAKOVNÍK

s platností od 1. 9. 2020 jsou uvedeny tyto platby:

ŠKOLNÉ 500,- Kč/měsíc

STRAVNÉ:

  • děti 3-7 let 40,- Kč za den (svačina 9,- + oběd 22,- + svačina 9,-)

Školné a stravné se hradí ZÁLOHOVĚ pouze BANKOVNÍM PŘEVODEM vždy do 20. dne v měsíci. (informace o výši částky jsou k dispozici v MŠ).

č. účtu: 35-540277369/0800

Pro snadnější dohledání platby je NUTNÉ uvést variabilní symbol, ve zprávě pro příjemce JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

 

HOTOVOSTNÍ  PLATBY  SE  NEPŘIJÍMAJÍ.

  • za děti s odkladem školní docházky a ty, které se zúčastní v roce 2020 zápisu do ZŠ, se ŠKOLNÉ NEHRADÍ a je účtováno pouze stravné.

Pro Žádost o zproštění školného je nutné vyplnit příslušný formulář s přiloženým potvrzením z  ÚŘADU PRÁCE o vyplácení sociálních dávek.

OMLOUVÁNÍ  DĚTÍ:

  • DENNÍ STRAVNÉ  se odhlašuje pouze do 7:30 hodin.  FORMOU SMS NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH UČITELEK PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDY (bližší informace na vývěsce v šatně).

 

  • NEPŘÍTOMNOST  DĚTÍ  V  MŠ s povinnou předškolní  docházkou (rok  před vstupem  do  ZŠ), je nutné OMLOUVAT U  UČITELEK  VE TŘÍDĚ  DO  DOCHÁZKOVÉHO  LISTU.

 

ZÁVAŽNÁ  A  INFEKČNÍ  ONEMOCNĚNÍ  JSOU RODIČE POVINNI HLÁSIT UČITELKÁM TELEFONICKY OKAMŽITĚ!


 

Kontakt

Mateřská škola Průběžná Rakovník Průběžná 2312
Rakovník
26901
+420 313 517 326
+420 601 391 212

č. účtu: 35-540277369/0800
IČ: 00875457
ms@msprubezna.cz