MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŮBĚŽNÁ RAKOVNÍK

Vnitřní předpis ke stravování dětí a zaměstnanců podle vyhlášky  463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění č. 107/2008 Sb.  vydávám tento vnitřní předpis ke stravování dětí, který nabývá platnosti 1. 9. 2020:

strávníci 3 - 7 let:

  • dopolední svačina 9,- Kč
  • oběd               22,- Kč
  • odpolední svačina 9,- Kč

CELODENNÍ STRAVA 40,- Kč

dospělí: oběd 50,- Kč

DENNÍ STRAVNÉ  se odhlašuje pouze do 7:30 hodin.  FORMOU SMS NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH UČITELEK PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDY (bližší informace na vývěsce v šatně). Pokud dítě onemocní  a není řádně omluveno,  je mu počítána celodenní strava.

V den náhlého onemocnění dítěte mají rodiče nárok na vyzvednutí oběda do přinesených nádob nejpozději do 11.15 hod ve školní kuchyni.

Pro nemocné děti nevaříme, oběd je možno vyzvednout pouze 1. den (viz školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška o MŠ č. 14/2005 Sb.).

Stravné a školné se hradí ZÁLOHOVĚ (od 5. do 20. dne v příslušném měsíci) pouze BANKOVNÍM PŘEVODEM na  číslo účtu MŠ: 35-540 277 369 / 0800, vždy do 20. dne v měsíci. (informace o výši částky jsou k dispozici v MŠ).

Pro snadnější dohledání platby je NUTNÉ uvést variabilní symbol, ve zprávě pro příjemce JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

HOTOVOSTNÍ  PLATBY  SE  NEPŘIJÍMAJÍ.

  • za děti s odkladem školní docházky a ty, které se zúčastní v roce 2021 zápisu do ZŠ, se ŠKOLNÉ NEHRADÍ a je účtováno pouze stravné.

Kontrola  provedení  plateb  probíhá vždy ke konci příslušného měsíce.

Pokud ke kontrolnímu dni nebude platba na účet mateřské školy přijata a rodiče se nedomluví s ředitelkou školy osobně jinak,  nebude  dítě od následujícího dne přijato do MŠ  do  doby  připsání částky na účet mateřské školy.

 

V Rakovníku 1. 9. 2020         Bc. Radka Sabová – ředitelka MŠ Průběžná Rakovník

Kontakt

Mateřská škola Průběžná Rakovník Průběžná 2312
Rakovník
26901
+420 313 517 326
+420 601 391 212

č. účtu: 35-540277369/0800
IČ: 00875457
ms@msprubezna.cz